Рано пиле, рано пее 

В първите 10 мин  само 10 евро вход

в Есен  10 часа

От понеделник до петък, с изключение на официалните празници. Само през първите 10 минути.