Добър вечер-цената

Просто
9,99 евро
от 20 ч

от понеделник до четвъртък,
не преди празниците
и само в храната