ЩАСТЛИВ
  ЧАС 

Всеки вторник  22:00 - полунощ

 Всички напитки 50%

  Всички младежи под 30 години през целия вторник

само 9.50 вход. Без минимална консумация!! 

Не на и преди официални празници.