От понеделник до петък във Франкфурт:

НОЩНА САУНА

От 1 часа сутринта само 10 евро*)

Можете да наемете кабина, за да останете насаме.

Ще се радваме да ви заемем одеяло и възглавница.

кухня цяла нощ.

Сутрин преди 7 часа все още кафе и закуска.

През почивните дни във Франкфурт и Есен

разбира се винаги отворен. 

*) = 9,50 напитки mvz. Не на официални празници.