СЪБОТА ВЕЧЕР

 Златен   часа 
от 0 до 9 часа: само 10,- вход.

Най-горещото след час в града. Рано или късно всички ще се срещнат тук. С най-добрите звуци и прясно изкъпани, можете да продължите тук без стрес.

само 8,50 напитки mvz. От 11-ти час само 1,85 /час.

DJ Bonzai