Младежки парти за всички:

Не на и преди официални празници, от 10-ти час само 2.20/час.

Всеки
вторник

4 hellblau.png

Всички U-30 само € 9,50

лична карта
необходимо

Без минимална консумация

Важи 10 часа!